Kontakt


GMR, s.r.o.

Pažiť 175

951 35  Veľké Zálužie

IČO: 44989288

DIČ: 2022898680

IČ DPH: SK2022898680

OR Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č. 25334/N

Číslo licencie KRPZ: LIC-7-27/2O13 č.PT 001548


Radovan Zuščák

Tel: +421 903 346 976
radovan.zuscak@gmr.sk


Gabriel Nagy

Tel: +421 904 269 879
gabriel.nagy@gmr.sk


Ing. Miloš Zuščák

Tel: +421 917 449 261
milos.zuscak@gmr.sk